Voor wie:

 

Soms vraagt iemand zich af, is dit alles, wat is de zin van mijn leven. Een ander is op zoek naar zijn of haar kwaliteiten en tallenten. Anderen ervaren weer veel prikkels uit hun omgeving en willen hier mee om leren gaan of zijn hooggevoelig. Bij grote veranderingen in je leven waar je moeite mee hebt en je hebt ondersteuning nodig. Weer andere leven vanuit angst, verdriet of boosheid en willen meer levensvreugde ervaren. Samen met de client ga ik dit onderzoeken  en help ze om in hun kracht te komen.

Voorbeelden van casussen:

Vrouw 35 jaar, in contact met anderen doet ze zich anders voor dan ze in werkelijkheid is. In iedere situatie laat ze een ander persoon zien. Vooral in relaties met mannen voelt ze zich onzeker en dom. Als er iets negatiefs in haar omgeving gebeurt, trekt ze de situatie naar zich toe en blijft hier lang in hangen.

Vrouw 42 jaar, na een langdurige relatie sinds 2 jaar gescheiden van haar partner. Ze is een zorgzame vrouw die zich nog sterk verbonden voelt aan ex-partner die vaak een beroep doet op haar zorgende kant. Ze zit vast in een terugkerend patroon van zorg op zich nemen, dit doet ze vanaf haar vroegste jeugd. Dit patroon wil ze graag doorbreken.

Vrouw 53 jaar, perfectionist, breed bespraakt, als ze over haar problemen spreekt dan lijkt het alsof ze het over een ander persoon heeft. Ze wil graag de realiteit waar ze in leeft accepteren, ook wil ze leren luisteren naar de signalen van haar lichaam. Ze beseft dat de manier waarop ze nu invulling aan haar leven geeft de kans vergroot om een burn-out te krijgen.

Man, 60 jaar, die situaties in zijn leven  op een rationele manier probeert op te lossen. Hij is al enkele jaren bezig met bewustwording. Sinds kort is hij zijn baan kwijt en heeft door belastingschuld zijn vrijstaand huis moeten verkopen. Wil graag verbinding met zijn gevoelsleven.

Vrouw, 80 jaar, heeft 60 jaar liefdeloze relatie. Ze vindt het moeilijk om in haar familie tijd en ruimte voor zich zelf in te nemen. Ze heeft altijd zorg aan haar man, dochters en kleinkinderen gegeven. Ze wil zich graag verzoenen met het leven om op een vredevolle manier te kunnen sterven.


Man 35 jaar, kan moeilijk genieten van het leven dat hij heeft, vrouw, kinderen en werk dat hem bevalt. Hij komt snel in negatief denken over zichzelf, hij heeft last van afwijzingen, hij legt de lat erg hoog hij moet presteren. Hij heeft moeite om in het hier en nu te leven.

Vrouw 28 jaar, net klaar met haar studie, op de basis school is ze gepest, ze wil graag open in contact zijn met anderen, ze voelt zich vaak geremd, ze geeft aan dat het lijkt alsof ze een schil om haar heen heeft staan. Ze voelt zich vaak angstig in contact met anderen, ze is veel in haar hoofd/denken bezig.


Man 30 jaar, ervaart veel spanningen in zijn lichaam, weet niet goed waar deze vandaan komen. Hij komt uit een gevoelsarm gezin, sinds enkele jaren heeft hij gebroken met zijn familie. Hij wil graag een goed contact met zichzelf maken om vandaar uit contact met de ander aan te gaan.

Vrouw 52 jaar, ze krijgt haar hoofd niet tot rust, ze is vaak gestrest en vindt het moeilijk om tijd voor zichzelf vrij te maken. Ze wil graag tevreden zijn met wat ze kan en wat ze doet.

Vrouw 38 jaar, ze ervaart veel spanningen in haar onderbuik, ze is een tijd bezig om haar verleden van zich af te schudden, ze kan niet omgaan met haar vader die nog steeds een dominante rol in haar leven speelt. Ze voelt zich door haar ouders niet gehoord en gezien. Ze wil graag meer structuur in haar leven aanbrengen, goed in contact zijn met zichzelf.


   Contact opnemen