Reading    

Een reading is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden, of door te voelen, te weten of te ruiken. In het contact met onze omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust. Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging (trilling) staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden‘gelezen’ en vertaald worden in praktische informatie. Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert om optimale keuzes te maken. De cliënt krijgt op deze manier een overzicht over de eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beïnvloeden.

Alle antwoorden zitten in jezelf, en een aura reading kan je helpen, de antwoorden te vinden. Soms zit je er zelf te dicht op en dan zie je niet meer scherp of overzie je het geheel niet meer; dan kan een reading uitkomst bieden.                 
                                                                     

Ik maak contact met de energie van de cliënt en de energie vertaal ik naar de cliënt, waardoor inzicht in relevante thema’s en blokkades ontstaat.
Het energieveld ( de aura) is voortdurend in beweging. Er ontstaan zo trillingen. Door deze trillingen zijn we met elkaar verbonden. Er is een continue wisselwerking van energieën die we met elkaar uitwisselen. Tijdens een reading maak ik contact met deze energie: via beelden gevoelens of weten, krijg ik informatie over dat wat er speelt. Deze informatie ga ik omzetten in woorden zodat er praktische informatie over de situatie van de cliënt komt, waardoor inzicht in relevante thema’s en blokkades ontstaan. De cliënt krijgt op deze manier een duidelijk inzicht over de eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beïnvloeden.
Door een reading of healing kan je dichter bij jezelf komen, dichter bij je kern, het wezen die je werkelijk bent.

Als mens zijn we ons meestal niet bewust van ons wezen. Ons wezen zit juist helemaal aan onze aura gekoppeld. Het laat daarin de kern zien: de levensdoelen voor een bepaald moment en op lange termijn. Het laat de persoon zien in alle facetten waar het wezen voor gekozen heeft en hoe de persoon dit verder heeft uitgewerkt.    
 
   Contact opnemen