Historisch kader 

Holistisch Energetische Therapie is gegrond in oeroude tradities. Te denken valt daarbij aan de Chinese en Ayurvedisch Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), accupunctuur, chakra’s en de natuurlijke elementen aarde, water, vuur, lucht en ruimte een duidelijke plek hebben. Het lijkt er op dat deze tradities krachtiger of expliciter bewaard zijn gebleven in de oosterse dan in de huidige westerse cultuur.

In de oude tradities wordt er vanuit gegaan dat ieder aspect in de kosmos deel uitmaakt van een geheel en dat het streven van dat geheel is om in harmonie te bestaan. Vanuit deze visie is ook de mens onderdeel van dit geheel en heeft in zichzelf een zuiver systeem dat er op gericht is plek in te nemen in en afgestemd te blijven op het geheel. Dit harmoniesysteem stelt ons instaat om een gezond en energiek leven te kunnen leiden. De bindende factor in het geheel is energie.

Alles bestaat uit energie, soms meer en soms minder verdicht. Het tastbare lichaam is een zeer verdichte vorm van energie evenals de tastbare aarde of de tastbare boom. Daarnaast hebben we ook minder tastbare vormen van energie in en om ons heen, die we wel herkennen als uitstraling, aura of andere minder tastbare begrippen, maar daarom niet minder relevant. Ook in de westerse natuurwetenschap zie je een ontwikkeling dat energie steeds centraler komt te staan, denk aan de ontwikkeling van quantum mechanica. Dit betekent dat oude tradities en nieuwe technologische ontdekkingen dichter Westen zal hierdoor beïnvloed worden.