Het doel van rebirthing:

is het transformeren van oude pijnen en onbekende gevoelens tot een neutraliteit in je dagelijks bewustzijn. Al wat je ooit verdrongen hebt mag een plaats hebben, als je iets verdrongen hebt wordt de oorzaak ook niet meer gevoeld. Bij verdringen wordt een onaangename ervaring verdrongen uit het bewustzijn, dit levert een negatieve overtuiging op. Dit is vaak een overtuiging die niet op de realiteit gebaseerd is maar in de beleving van de cliënt waarheid is geworden. Als de cliënt op een bepaald moment in de tijd heeft besloten dat hij iets niet kan, dan zal dat voor hem ook werkelijk zo zijn, zelfs al is de cliënt op een bepaald gebied nog zo goed. Hij zal op zoek gaan naar bevestiging buiten zichzelf in de positieve of in de negatieve zin. Door verdrongen gevoelens te transformeren naar positieve overtuigingen, komt de cliënt meer in contact met zijn ware zelf.

 

Met Rebirthing kan je de volgende processen op gang brengen:


*Op fysiek niveau: reiniging van het lichaam van giftige stoffen.
*Op emotioneel niveau: bevrijding van ingehouden of onderdrukte emoties.
*Op mentaal niveau: correctie van negatieve of levenslust ontnemende overtuigingen en gedachten.
*Op spiritueel niveau: spirituele houding of een gevoel van verbinding met het goddelijke.
*Binnen rebirthing wordt gebruikt gemaakt van technieken die hun oorsprong kennen op andere terreinen, zoals de positieve visualisatie en de affirmaties (bevestigingen).
*Hierbij wordt de stelregel gehanteerd: "positieve gedachten produceren positieve resultaten en negatieve gedachten produceren negatieve resultaten.
*Een affirmatie is een positieve zin over wat iemand als onderdeel wenst of wil laten zijn in diens leven. Deze wordt meerdere malen herhaald om het opgenomen te laten worden in het systeem.

Rebirthing heeft baat heeft op de volgende gebieden:


*Diepe en duurzame innerlijke vrede.
*Verhoogde mentale helderheid.
*Groter inzicht in de menselijke gesteldheid.
*Betekenisvolle verbeteringen in relaties - zowel intiem, familiaal, sociaal en professioneel.
*Grotere vaardigheid de uitdagingen aan te kunnen van leven en carrière.
*Het staken van negatieve patronen die iemand beperken in het hebben van een gelukkig  leven en welzijn.