Healing 

Basiswerkvorm Healing richt zich op het bewust maken van het eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de energieën in en om het lichaam. Via handoplegging direct op het lichaam of het werken in de aura wordt de innerlijke helende kracht van de cliënt aangeraakt waardoor lichaam, ziel en geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de zeven levensgebieden of chakra’s, worden de drie invalshoeken, (lichaam, intuïtie en communicatie) belicht:

1. Lichaam en energie
Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens, naast het fysieke, waarneembare lichaam, ook een energetisch of fijnstoffelijk lichaam heeft. Via fysiek niet aantoonbare energiebanen in het lichaam en daar omheen (de aura) is de mens verbonden met het totale energieveld dat ons omgeeft.

2. Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze maniervan denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

3. Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door de overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met de energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.
 

Balans brengen

Bij een healing wordt je energie weer in balans gebracht. Via mijn handen en geestkracht, kanaliseer ik genezende energie, ik laat deze energie doorstromen naar de cliënt. Door healing wordt je energie geheeld, eventuele ontstane blokkades worden opgeheven. Het is wel raadzaam om te onderzoeken waardoor de blokkade of het energieverlies zijn ontstaan en aan oplossing daarvan te werken. Anders biedt de healing niet meer dan een tijdelijke oplossing. Healing is een van de oudst bekende manieren van genezen en staat ook wel bekend als handoplegging of magnetiseren.
Het werkt via het energieveld waar alles en iedereen mee verbonden is. Ieder levend wezen heeft naast het fysieke lichaam ook een energielichaam, de aura. In dit energielichaam bevinden zich de chakra´s. Deze kunnen gezien worden als een soort draaiende energiekolken die via de aura energie opnemen uit of afgeven aan de omgeving. 
        
De chakra´s brengen de energie over naar het fysieke lichaam. Hier zijn de zeven belangrijkste chakra´s, verdeeld langs de lijn van de het centrale zenuwstelsel, verantwoordelijk voor de basis energiestroom in het lichaam.
De chakra´s houden de mens fysiek, emotioneel en psychisch in balans. Verstoringen in de energiestroom kunnen op elk van deze vlakken problemen geven. Kleine of grote trauma´s kunnen blokkades, zwakke plekken of vervormingen in een chakra veroorzaken. Deze kan de energie dan niet meer op een gezonde manier doorsturen waardoor klachten kunnen ontstaan. Bij een healing wordt de energiestroom hersteld en blokkades opgelost.

 

   Contact opnemen