De behandeling

Een behandeling begint altijd met een intake gesprek om jouw situatie en klachten te bespreken en om inzicht te krijgen in de klachten of problemen en de eventuele voorgeschiedenis daarvan. Ik zal ook altijd vragen of er al regulier medisch advies is ingewonnen. Zeker bij lichamelijke en medische klachten is dit belangrijk.

 

Soms kan het ook nodig zijn om bepaalde chakra’s meer te sluiten, omdat zij door over activiteit voor klachten zorgen.
Tijdens de eerste behandelingen concentreren we ons meestal op de doorstoom van het hele lichaam en het schoonmaken van het energiekanaal. In de vervolgbehandelingen wordt er extra aandacht besteed aan de specifieke probleemgebieden.
Het aantal sessies wat nodig is wordt in overleg besproken, dit hangt vooral af van de klachten en de wensen van de cliënt.
 


De behandeling kan plaatsvinden op de behandeltafel of een stoel, net naar gelang wat nodig is. Ik begin dan met het afstemmen op het energieveld.
Tijdens een healing krijg ik vaak door middel van een ‘weten’ of ‘voelen’ informatie over zwakke plekken in de aura of het lichaam. Tijdens een behandeling laat ik me leiden door mijn intuïtie. Hierdoor zullen geen twee behandelingen compleet hetzelfde verlopen. Na afloop van de healing volgt nog een gesprekje om de indrukken en gevoelens tijdens de behandeling te bespreken.