De naam rebirthing : 


De naam Rebirthing roept verschillende associaties op. Het accent kan liggen op het herbeleven, verwerken en loslaten van verdrongen geboorte ervaringen. De nadruk kan ook liggen op het verwerken van het geboortetrauma. Ook een belangrijk aspect van rebirthers is het woord rebirthing toe te schrijven aan de immense fysieke en psychologische voordelen die mensen ervaren na bevrijding van onderdrukte gevoelens. Het kan ook geassocieerd worden met de sensatie van lichtheid en vrijheid in het lichaam, nadat een ademcyclus is voltooid. De bevrijding van de opgesloten energie die je ervaart, de ruimte die je van binnenuit creëert. En bevrijding van opgesloten energie in het fysieke en emotionele lichaam kan letterlijk als een hergeboorte aanvoelen.


Maar het belangrijkste uitgangspunt van rebirthing is wat mij betreft, dat we allemaal een schone kern hebben waar hoe dan ook een aantal pijnlagen omheen zijn gekomen En dat die oude pijn met rebirthing weer weggewerkt kan worden. Waardoor je weer in contact komt met met je schone kern (jezelf). Dit is voor mij de specifieke betekenis van rebirthing. Dat is hergeboorte.